F
F
FloorDAO
V2
Search
K

Contract Addresses

Floor V2 contract addresses are identical across mainnet and testnets.
Mainnet
Sepolia

Mainnet Contract Addresses

DAO

Contract Name
Address
AuthorityRegistry
0xa864ecf7751348592307a089468a429c5dc7d693
AuthorityControl
0x2df7427f661b8e06f0364898db0fce3cdb10f5a9
Treasury
0x3b91f74ae890dc97bb83e7b8edd36d8296902d68

Token

Contract Name
Address
FloorToken
0x3b0fccbd5dae0570a70f1fb6d8d666a33c89d71e
MigrateFloorToken
0xf94b9df11f26175bbfe6e3b0b61fbbafb6f15f4b
VeFloorStaking
0x2b7e22610db92169b87a27df1929c9315b59509f

Wars

Contract Name
Address
NewCollectionWars
0x72d6c121d0cdd773da8ba75057c5f4f2ef8755a1
SweepWars
0x09c9381417e0ecff536ec33375f1d5b2efa97d78
CollectionRegistry
0xd609ba5d63915652c6642695e9c50b68e2ede0e5
EpochManager
0xdbcf0946e3573661fe2696ef06a766a06da92518
RegisterSweepTrigger
0xdf95bd23dc39749e870b86b90203b94de5d0971a
StoreEpochCollectionVotesTrigger
0xa56de1ec6c8ede73d7fb1eeb7dd3cc209cd655b5
LiquidateNegativeCollectionManualTrigger
0xfe702e86ff008cd21068ddd9f50dcb64eec1d2e7

Strategies

Contract Name
Address
StrategyFactory
0xdf2e023ea56d752d0b5be79f65557987976676cc
StrategyRegistry
0x156e9b71dcaa660d3ec849dc93b54a3a7f82f23e
DistributedRevenueStakingStrategy
0x183549c6d81818fc80b4cd1194f2712b3efe1a15
NFTXInventoryStakingStrategy
0xdcc3f4e4e229269dce3c678aaf90c2d6b23008fd
NFTXLiquidityPoolStakingStrategy
0x19f034694643200ae222c0380a068083c09fbc31
RevenueStakingStrategy
0x7514b1b811e03ec1e969c910ab6562895a3f2cad
UniswapV3Strategy
0x5091a094f72e047df66a1de37857377d4ca9aaa4
NFTXV3Strategy
0x669a198c04dbef381b9c20b31fc4cb1f684364be
NFTXV3LiquidityStrategy
0x7e90bef7ea020fa77e2ceb03cc858ce653c3e0a8

Sweepers

Contract Name
Address
SweeperRouter
0x1026280527868d3eEB096fCB9417c742A9b932C0
CowSwapSweeper
0x207348e4500076c33188D0c7bc5bfa6322431b2e
ManualSweeper
0x73ea878861657d7d1e94ff0716834d48f80b2f8d
SudoswapSweeper
0x951670cc332a4c56d9f03f5d14f78f7c5365d838

Vesting

Contract Name
Address
VestingClaim (migrated from V1)
0x89336e8a7e6fb2a0ad0803e940958718c5bf44be

Sepolia Contract Addresses

DAO

Contract Name
Address
AuthorityRegistry
0xa864ecf7751348592307a089468a429c5dc7d693
AuthorityControl
0x2df7427f661b8e06f0364898db0fce3cdb10f5a9
Treasury
0x3b91f74ae890dc97bb83e7b8edd36d8296902d68

Token

Contract Name
Address
FloorToken
0x3b0fccbd5dae0570a70f1fb6d8d666a33c89d71e
MigrateFloorToken
0xf94b9df11f26175bbfe6e3b0b61fbbafb6f15f4b
VeFloorStaking
0x2b7e22610db92169b87a27df1929c9315b59509f

Wars

Contract Name
Address
NewCollectionWars
0x72d6c121d0cdd773da8ba75057c5f4f2ef8755a1
SweepWars
0x09c9381417e0ecff536ec33375f1d5b2efa97d78
CollectionRegistry
0xd609ba5d63915652c6642695e9c50b68e2ede0e5
EpochManager
0xdbcf0946e3573661fe2696ef06a766a06da92518
RegisterSweepTrigger
0xdf95bd23dc39749e870b86b90203b94de5d0971a
StoreEpochCollectionVotesTrigger
0xa56de1ec6c8ede73d7fb1eeb7dd3cc209cd655b5
LiquidateNegativeCollectionManualTrigger
0xfe702e86ff008cd21068ddd9f50dcb64eec1d2e7

Strategies

Contract Name
Address
StrategyFactory
0xdf2e023ea56d752d0b5be79f65557987976676cc
StrategyRegistry
0x156e9b71dcaa660d3ec849dc93b54a3a7f82f23e
DistributedRevenueStakingStrategy
0x183549c6d81818fc80b4cd1194f2712b3efe1a15
NFTXInventoryStakingStrategy
0xdcc3f4e4e229269dce3c678aaf90c2d6b23008fd
NFTXLiquidityPoolStakingStrategy
0x19f034694643200ae222c0380a068083c09fbc31
RevenueStakingStrategy
0x7514b1b811e03ec1e969c910ab6562895a3f2cad
UniswapV3Strategy
0x5091a094f72e047df66a1de37857377d4ca9aaa4
NFTXV3Strategy
0x669a198c04dbef381b9c20b31fc4cb1f684364be
NFTXV3LiquidityStrategy
0x7e90bef7ea020fa77e2ceb03cc858ce653c3e0a8

Sweepers

Contract Name
Address
SweeperRouter
0x1026280527868d3eEB096fCB9417c742A9b932C0
CowSwapSweeper
0x207348e4500076c33188D0c7bc5bfa6322431b2e
ManualSweeper
0x73ea878861657d7d1e94ff0716834d48f80b2f8d
SudoswapSweeper
0x951670cc332a4c56d9f03f5d14f78f7c5365d838

Vesting

Contract Name
Address
VestingClaim (migrated from V1)
0x89336e8a7e6fb2a0ad0803e940958718c5bf44be